Få lavet en tilstandsrapport før du sælger din bolig

Et boligsalg inkluderer uvægerligt en del papirarbejde. Det er en alvorlig sag at handle fast ejendom. Der skal være sikkerhed og tryghed for både køber og sælger. Derfor er det vigtigt, at der kommer uvildige eksperter ind over, som kan hjælpe med at gennemse boligen og vurdere dens værdi i forhold til det område, den ligger i. Energimærkning er lovpligtigt, og giver gennemsigtighed og tryghed for køber. Men man kan gøre mere, som også er til fordel for sælger.

Der er tilstandsrapporter involveret i langt de fleste ejendomssalg. Tilstandsrapporter giver et meget klart billede af ejendommen og dens kvaliteter, samt de muligheder, der er for forbedringer. For de fleste købere er det en betingelse for at en handel kan indgås, at der foreligger tilstandsrapporter på de relevante ejendomme. Det giver jo god mening, for med tilstandsrapporter får de en grundig gennemgang af boligen, som giver et godt grundlag for en beslutning om at købe.

Sælgers fordele ved en tilstandsrapport

I Danmark har en sælger ansvar for mangler og fejl på boligen i op til ti år efter salg. Her kan køber trække sælger i retten, hvis der viser sig at være fejl eller mangler, der ikke blev oplyst om ved handlens indgåelse. Tilstandsrapporter friholder imidlertid sælger for ansvar. Derfor er det altid godt have tilstandsrapporter med i handlen. Det giver tryghed till begge sider. Og hvem ønsker ikke at både sælger og køber føler sig trygge ved at indgå en ejendomshandel?

Få et tilbud online

Hvis man går ind på Botjeks hjemmeside, så kan man finde en formular, som man kan udfylde og indsende, hvis man ønsker Tilstandsrapporter udarbejdet. Indenfor 24 timer får men svar. Og når eksperterne har været på besøg, så går der højst 48 timer, før man står med rapporten i hånden. Og den er vel at mærke udarbejdet af fagfolk, på baggrund af en uvildig undersøgelse, der kan bruges af både køber og sælger, når det sidste skal forhandles på plads ved et salg. Den tryghed, det giver at have alle papirerne i orden, kan ikke undervurderes.